Wpisy przez arkadiusz

Uwaga – zmiana opiekuna serwisującego sprzęt komputerowy!

Uwaga nowy numer telefony do serwisu sprzętu komputerowego  – 334751093. Jednocześnie informujemy, iż limit połączeń internetowych wynosi 15 Mb/miesiąc i jest odświeżany z pierwszym dniem każdego miesiąca. Strona jest spersonalizowana. Każdy Uczestnik projektu będzie może zalogowac się na indywidualne konto wpisując swój numer pesel. Skrypty będą generowały sumę kontrolną z PESELu, dzięki której nie ma konieczności […]

Internet dostępny dla Beneficjentów

W dniu dzisiejszym udostępniono sygnał internetowy dla Beneficjentów projektu. Dzięki modemom uzytkownicy przekazanych komputerów moga łączyć się ze światem. W marcu przekazano 1885 komputerów podczas szkoleń zorganizowanych w miastach powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Umowa podpisana

W dniu 11.02.2015 roku, została podpisana umowa mająca na celu dostawę wsparcia przewidzianego w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” o wartości 12 912 815,52 zł. W drodze postępowania przetargowego została wyłoniona firma Komputronik Biznes Sp. z o.o. Wsparcie zostanie przekazane w lutym i w marcu br. O terminach szkoleń Uczestnicy projektu […]

Dodatkowy nabór wniosków

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/10/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.01.2015r., do której załącznik stanowi Zmieniony Regulamin określający warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (druga edycja)”, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu uruchomiono dodatkowy nabór wniosków w […]