Dodatkowy nabór wniosków

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/10/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.01.2015r., do której załącznik stanowi Zmieniony Regulamin określający warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (druga edycja)”, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu uruchomiono dodatkowy nabór wniosków w celu uzupełnienia list osób będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego, przewidzianych do wsparcia w ramach projektu oraz na listy rezerwowe.

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków przez mieszkańców w Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania Wnioskodawców w terminie od 9 stycznia 2015 roku do 16 stycznia 2015 roku.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *